PTS Promotion

Vi specialiserar oss främst på ståltermosar, vattenflaskor och kaffemuggar. Vi har gjort ett medvetet val att erbjuda ett lite smalare sortiment för att kunna kvalitetssäkra alla led i produktionen och hålla full koll på samtliga produkter. Vår målsättning är inte att göra allt utan att vara bäst på det vi gör.