Vår hantering av dina personuppgifter

För att efterleva reglerna för GDPR (General Data Protaction Regulation) så vill vi här informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter hos oss på Westman & Co.

För oss känns det ändå viktigt att berätta att vi uppdaterat vår policy och villkor enligt den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR) som syftar till att stärka den enskildes integritet. Vi som behandlar dina personuppgifter är skyldiga att följa förordningens regler.

Nedanstående är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordning (GDPR).

Den rättsliga grunden vi stödjer oss på gällande dessa uppgifter är Samtycke/Avtal med dig som kund och Rättslig förpliktelse till exempel på grund av bokföringsskyldighet.

Dessa uppgifter kan vi ha om dig som kund:

  • Person- och Företagsnamn
  • Organisationsnummer
  • Företagsadress
  • Telefon och email
  • Information om delaktighet i avtal och liknande

Den personal hos Westman & Co som är en del i sälj, kundtjänst eller ekonomi har tillgång till denna information.

Informationen används i delar eller i sin helhet i vårt affärssystem så länge du är kvar som kund hos oss för att kunna genera offerter, ordar, leveranser och fakturering.

Mailutskick så som nyhetsbrev, kampanjer och inbjudningar till Event uppdateras i samband med att förändringar blir kända för oss genom att du kontaktar oss.

Till följd av uppdateringen har du numera även möjlighet till bättre kontroll och ett starkare skydd över dina personuppgifter. Det innebär att du när som helst kan granska och ändra de uppgifter vi har om dig eller ta bort uppgifterna helt och hållet. Detta gör du genom att maila oss på info@westman-co.se eller ringa 08-594 761 00. Självklart är du alltid välkommen förbi oss!