Miljöpolicy

Westman & Co strävar efter att jobba miljömedvetet för att bidra till en renare miljö. När vi pratar om en produkts hållbarhet, menar vi dess påverkan på miljön och människorna genom hela värdekedjan – från råmaterial till kund.

Nedan är några av de punkter som vi följer

  • De lagar som gäller.
  • Välja att arbeta med leverantörer/underleverantörer/fabriker som prioriterar miljön.
  • Göra inköp av produkter som prioriterar miljön.
  • Planera logistik och transporter för att ta hänsyn till miljön.
  • Använda modern kommunikationsteknik så att pappersförbrukningen minskas.
  • Återvinning av exempelvis elektronisk utrustning, batterier, glödlampor, papper, kartonger, toners med mera. Westman & Co är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.
  • Återanvända emballage och förpackningsmaterial.
  • Använda miljöklassade rengöringsmedel.

Ledningen på Westman & Co ansvarar att medarbetarna är medvetna om miljöpolicyn och att den används i det dagliga arbetet så policyn kontinuerligt implementeras och utvecklas.

Vill du veta mer om vår miljöpolicy är du alltid välkommen att höra av dig till oss!